Nie tak łatwo się rozstać z urlopowiczem

www.sxc.hu
Szef nie może takiej osobie wypowiedzieć umowy o pracę. Podobnie będzie, jeśli podwładnego nie ma w firmie, ponieważ choruje
Taka osłona przed zwolnieniem wynika bezpośrednio z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E29A25B21E73B7BDBC054A835A64AE1D?id=76037]kodeksu pracy[/link]. Zgodnie bowiem z jego art. 41 pracodawca nie może wypowiedzieć angażu pracownikowi w czasie urlopu, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności podwładnego w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.[srodtytul]I wakacje...[/srodtytul]Ochrona przysługuje zatem m.in. w czasie trwania urlopu. Nie chodzi tu tylko o czas wypoczynku – choć jest to z pewnością pierwsze skojarzenie każdego, kto wspomniany przepis czyta. Dotyczy on jednak każdego innego urlopu, czyli np. bezpłatnego przysługującego na podstawie art. 174 k.p. albo bezpłatnego udzielanego zgodnie z art. 174[sup]1[/sup] k.p.Są to także urlopy macierzyńskie i na warunkach urlopu macierzyńskiego, ale i te brane w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, czyli wychowawcze. Na tym jesz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL