Prawo w firmie

Od umowy da się odstąpić

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Kupiliśmy maszynę, która okazała się wadliwa. Zażądaliśmy od sprzedawcy wymiany. Reklamacja została uznana. Od tego momentu minęły dwa miesiące, a maszyny nadal nie ma. Chcemy zażądać w związku z tym zwrotu pieniędzy. Czy możemy?
Ponieważ czytelnik wykorzystał uprawnienie z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanej rzeczy, jakim jest żądanie wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad (przewidziane w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F8B2820AA29A8DDFA238B7E10BC28C29?id=70928]kodeksie cywilnym[/link] – art. 556 i następne), a sprzedający jest w zwłoce, kupujący ma dodatkowe uprawnienie. Może on z powodu zwłoki dostawcy w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad odstąpić od umowy. Zanim jednak to zrobi, powinien wyznaczyć sprzedającemu dodatkowy termin na dostarczenie niewadliwej maszyny i zagrozić, że po jego bezskutecznym upływie od umowy odstąpi. Skutek odstąpienia od umowy jest taki, że strony powinny sobie zwrócić to, co do tej pory nawzajem świadczyły.[i][b]Podstawa prawna:[/b]– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=70928]ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.). [/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL