Zatrudnienie na roli wpływa na staż pracowniczy

Fotorzepa, Michał Sadowski MS Michał Sadowski
Okres pracy w gospodarstwie rolnym może mieć znaczenie dla realizacji takich świadczeń, jak nagroda jubileuszowa czy dodatek stażowy
Zaliczenie okresu pracy w gospodarstwie rolnym umożliwia bowiem pracownikom uzyskanie dłuższego stażu pracy i szybsze uzyskanie tego rodzaju świadczeń. Jednak aby takie uznanie było możliwe, muszą być spełnione przesłanki określone [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=71750]w ustawie z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (DzU nr 54, poz. 310 ). [/link][srodtytul]Prowadzenie indywidualne...[/srodtytul]W myśl bowiem art. 1 ust.1 tej ustawy – ilekroć przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy, okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy, do stażu tego wlicza się pracownikowi m.in.:- okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL