fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 22 października 2009 r

[srodtytul]KODEKS KARNY WYKONAWCZY[/srodtytul]
- nowe przepisy o monitorowaniu zakładów karnych to istota zmian wprowadzonych 18 czerwca tego roku do kodeksu karnego wykonawczego [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=318964](DzU nr 115, poz. 963)[/link]; patrz tekst [link=http://www.rp.pl/artykul/380928.html]"Nie wszyscy skazani będą już od dziś podglądani i nagrywani"[/link] - akt wykonawczy ministra sprawiedliwości do tych zmian, czyli rozporządzenie określające rodzaje urządzeń i środków technicznych służących do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu lub dźwięku z monitoringu w zakładach karnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=328915]DzU nr 175, poz. 1360[/link])
[srodtytul]PRANIE PIENIĘDZY[/srodtytul] - poważnie znowelizowana 25 czerwca ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, potocznie zwaną ustawą o praniu pieniędzy – pisaliśmy o niej wczoraj w tekście [link=http://www.rp.pl/artykul/380369.html]„Więcej osób poinformuje o podejrzanych transakcjach”[/link]. W związku z tą nowelizacją stosowne zmiany zostały wprowadzone do następujących 14 ustaw: Prawo o adwokaturze; o radcach prawnych; o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; Prawo o notariacie; o kontroli skarbowej; o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników; o doradztwie podatkowym; Kodeks karny; Ordynacja podatkowa; Prawo bankowe; o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; o udostępnianiu informacji gospodarczych; o działalności ubezpieczeniowej; o obrocie instrumentami finansowymi [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=327942](DzU nr 166, poz. 1317) [/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA