fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

Na jakie cele mieszkaniowe

Na co można przeznaczyć premię gwarancyjną
>> Uzyskanie lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielczego
>> Przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu we własnościowe lub w odrębną własność >> Wykup mieszkania spółdzielczego własnościowego na własność
>> Wykup na własność przez najemcę mieszkania spółdzielczego, które przed przyjęciem przez spółdzielnię było mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej (art. 48 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) >> Przeniesienie własności lokalu spółdzielczego na spółdzielcę na podstawie orzeczenia sądu wydanego na podstawie art. 491 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Chodzi o sytuację, w której spółdzielnia, chociaż nie ma prawnych przeszkód, nie chce przenieść własności mieszkania. Orzeczenie zastępuje jej oświadczenie woli >> Nabycie oraz zamiana spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (z wyjątkiem nabycia tego prawa w części ułamkowej) >> Zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego >> Wykup mieszkania komunalnego >> Przystąpienie do użytkowania wybudowanego przez siebie domu jednorodzinnego >> Uzyskanie odrębnej własności lokalu mieszkalnego powstałego w drodze przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy budynku mieszkalnego bądź pomieszczeń niemieszkalnych >> Wpłata partycypacji do Towarzystwa Budownictwa Społecznego, nie niższej jednak niż 20 proc. ostatecznych kosztów budowy >> Wkład własny w razie zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego na zakup mieszkania (domu) >> Wpłata na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej za ostatnie 12 miesięcy. Jeśli spółdzielnia np. ociepliła blok albo wymieniła instalację centralnego ogrzewania, wpłaty na fundusz nie mogą przewyższać części kosztów remontu przypadającej na posiadacza książeczki >> Remont polegający na wymianie okien, instalacji gazowej lub elektrycznej w mieszkaniu (domu jednorodzinnym), którego właścicielem jest posiadacz książeczki albo osoba z prawem spółdzielczym do lokalu (lokatorskim, własnościowym) lub do domu jednorodzinnego >> Całkowita spłata zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego spłacanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA