Więcej osób poinformuje o praniu pieniędzy

www.sxc.hu
Przedsiębiorcy i stowarzyszenia również będą musiały informować skarbówkę o transakcjach
Wszystko za sprawą wchodzącej w życie 23 października noweli ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.Jej przepisy, które mają zwiększyć przejrzystość przepływów finansowych w polskiej gospodarce, wprowadzają rozwiązania zawarte w prawie Unii Europejskiej.[srodtytul]Więcej obowiązków[/srodtytul]Znacząco szerszy jest katalog tzw. instytucji obowiązanych, czyli uczestników obrotu finansowego, które muszą rejestrować określone transakcje i umowy oraz powiadamiać o nich generalnego inspektora informacji finansowej, główny organ państwa do walki z praniem pieniędzy. Do tego katalogu zaliczono wszystkie instytucje finansowe i kredytowe oraz firmy usługowo prowadzące księgi rachunkowe. Za instytucje obowiązane uznano także stowarzyszenia i przedsiębiorców, którzy przyjmują płatności za towary w gotówce o wartości co najmniej 15 tys. euro.Instytucje obowiązane muszą rejestrować transakcje z klientami, których wartość przekracza taką właśnie kwotę, a p...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL