Mała firma nie musi tworzyć funduszu socjalnego

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Kodeks pracy nakazuje zaspokajanie socjalnych potrzeb zatrudnianych osób. Nie oznacza to jednak, że u każdego pracodawcy musi funkcjonować specjalnie w tym celu powołany fundusz zakładowy
Podejmowanie czynności mających na celu sprostanie bytowym, socjalnym oraz kulturalnym potrzebom zatrudnianych osób jest jedną z powinności każdej firmy. Tak, przynajmniej teoretycznie, wynika z art. 16 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=CB2C06B67E98FECFE298F78B26CC0BD1?id=76037]kodeksu pracy.[/link] Natomiast zgodnie z art. 94 pkt 8 k.p. pracodawca jest obowiązany zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników. Co do zasady zatem prowadzenie działalności socjalnej jest celem, do którego powinien dążyć każdy pracodawca.Jednak wymienione przepisy kodeksu pracy jako takie nie stanowią podstawy dochodzenia roszczeń pracowniczych. [b]Obowiązkiem pracodawcy wynikającym ze stosunku pracy jest bowiem wypłata wynagrodzenia będącego świadczeniem wzajemnym.[/b] Podwładnemu za to, że wykonuje pracę, należy się bowiem gratyfikacja. Mówi o tym art. 22 k.p.Z kolei inne świadczenia pracodawca ma obowiązek realizować tylko w p...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL