Za niepobraną zaliczkę odpowie płatnik

Fotorzepa, Piotr Wittman Piotr Wittman
Czy gdy na spółce jako na płatniku ciąży obowiązek pobrania podatku od dochodu z udziału w zyskach osób prawnych i spółka nie pobierze go oraz nie wpłaci tego podatku do kasy właściwego urzędu skarbowego, to spoczywa na mnie jako podatniku odpowiedzialność za ten podatek?
[b]Nie. [/b]Gdy przepisy prawa podatkowego przewidują pobór podatku przez płatnika, odpowiedzialność za niepobranie lub niewpłacenie podatku ponosi co do zasady płatnik, a tylko wyjątkowo podatnik.Decyzję o odpowiedzialności podatnika – jako wyjątek od zasady orzeczenia odpowiedzialności płatnika – wydaje się jedynie, gdy odrębne przepisy stanowią inaczej albo podatek nie został pobrany z winy podatnika.Ponieważ w przypadku dochodów z udziałów w zyskach osób prawnych przepisy przewidują pobór podatku przez płatnika i nie przewidują sytuacji, w których podatnik odpowiadałby za ten podatek, nie ma przepisóie winy podatnika ponosiłby on odpowiedzialność za niepobrany podatek. W przypadku braku winy podatnika odpowiedzialność za podatek niepobrany ponosi tylko płatnik i tylko w stosunku do płatnika może być wydana decyzja nakazująca zapłatę podatku.Potwierdza to interpretacja [b]Izby Skarbowej w Warszawie z 8 października 2009 r. (IPPB2/415-477/09-5/AS)[/b].[i]...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL