Jak liczyć dodatki za nadgodziny średniotygodniowe w dłuższych okresach

Rzeczpospolita
Jedną z największych tajemnic rachunków jest ustalenie, przez co dzielimy podstawę należności za nadliczbówki z tytułu przekroczenia przeciętnej normy czasu pracy
Dotyczy ono podwładnych wynagradzanych według stawki osobistego zaszeregowania, czyli płacy zasadniczej określonej w stałej kwocie miesięcznej bądź godzinowo.[srodtytul]Po przekroczeniu dobowego wymiaru…[/srodtytul]Przepisy rozstrzygają jedynie sposób liczenia dla takich osób dodatków za godziny nadliczbowe powodujące przekroczenie dobowej normy ich czasu pracy (zwykle jest to osiem godzin). Chodzi konkretnie o art. 151[sup]1 [/sup]§ 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3AE8E6B4C66B4F70F87CDAAF1D167506?id=76037]k. p.[/link] w związku z § 4a rozporządzenia z 29 maja 1996 r., w świetle których owe dodatki szacujemy następująco:- stawkę osobistego zaszeregowania (pensję zasadniczą w stałej stawce miesięcznej) dzielimy przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w miesiącu, kiedy wystąpiły nadliczbówki,- uzyskaną wartość roboczogodziny mnożymy przez stawkę procentową nadgodziny (oddzielnie przez 50 proc. i oddzielnie przez 100 p...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL