Jak liczyć odprawy i odszkodowania

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Przepisy nakazują stosować wskaźnik ekwiwalentowy w obliczaniu wymienionych należności. Okazuje się, że wychodzą one wówczas znacznie wyższe, niż powinny
Większość odpraw i odszkodowań szacujemy w zasadzie tak samo jak ekwiwalent za niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy. Wynika tak z § 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=73966]rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy (DzU nr 62, poz. 289 ze zm.,[/link] dalej rozporządzenie z 29 maja 1996 r.).Stosujemy zatem odpowiednio § 14 – 19 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=74468]rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14 ze zm.[/link], dalej rozporządzenie urlopowe).[b]ETAP 1.[/b][b]Dzi...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL