Nowe zwolnienie dla fundacji

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Organizacja, która inwestuje swój dochód w instrumenty finansowe, nie musi płacić od niego podatku
Także wtedy, gdy zarządzać nimi będzie towarzystwo funduszy inwestycyjnych.To poszerza zwolnienie przysługujące fundacjom i stowarzyszeniom za sprawą nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (DzU nr 165, poz. 1316), która zmienia także ustawę o CIT oraz ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiany przepisów podatkowych będą obowiązywać od jutra.  Przypomnijmy, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT nie płacą podatku organizacje, które spełniają dwa warunki:> ich celem statutowym jest m.in. działalność naukowa, kulturalna, w zakresie ochrony środowiska, pomocy społecznej, kultury fizycznej i sportu,> na te cele przeznaczają swoje dochody.Zwolnienie to jest zachętą do działań społecznie użytecznych. Ma zastosowanie, jeśli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele statutowe.Ustawodawca określił przy tym, jakie formy lokowania kapitału nie odbierają prawa do zwolnienia. Katalog zawarty w art. ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL