fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Bank sprawdzi kartotekę kandydata na członka zarządu

Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
Prawo do informacji o niekaralności przysługuje pracodawcom tylko w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia osoby
[b]Czy pracodawca, którym jest bank, działając zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=115770]art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym[/link], występując z zapytaniem o niekaralność kandydata, gromadzi informacje z całej kartoteki czy tylko odnośnie przestępstw skarbowych. Jak będzie w przypadku urzędów miasta, wojewódzkich i marszałkowskich. Jaki zakres informacji o niekaralności gromadzą wyżej wymienione instytucje ?[/b] – pyta czytelnik.
[srodtytul]Podstawa żądania[/srodtytul] Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=592B471D3B3B95C65843DEC96492AE5F?id=263368]ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym[/link] prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane zgromadzone zostały w rejestrze, przysługuje pracodawcom w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.
Tym samym, [b]aby pracodawca mógł wystąpić do KRK z zapytaniem o niekaralność swego przyszłego pracownika, powinien posiadać ku temu podstawę prawną określoną w danej ustawie.[/b] [srodtytul]Przestępstwa skarbowe[/srodtytul] [link=http://]Ustawa – Prawo bankowe [/link]przewiduje wymóg niekaralności (za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe) tylko w odniesieniu do osób powoływanych na stanowiska członków zarządu banku. W odniesieniu więc do tych osób Komisja Nadzoru Finansowego jest legitymowana do wystąpienia ze stosownym zapytaniem o niekaralność za przestępstwa umyślne i przestępstwa skarbowe. W przypadku pracowników samorządowych wobec wymagań określonych w art. 6 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=8699DC65EE24F7299F66D3A8CA912600?id=292862]ustawy o pracownikach samorządowych[/link] pracodawca może zażądać informacji z rejestru na temat karalności kandydata na pracownika za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Natomiast ustawa o pracownikach urzędów państwowych, określająca m.in. prawa i obowiązki pracowników urzędów wojewódzkich, wymaga od nich korzystania z pełni praw publicznych. Oznacza to, że [b]na urzędzie jako pracodawcy ciąży obowiązek zweryfikowania kandydata pod kątem jego niekaralności właśnie w zakresie korzystania z pełni praw publicznych.[/b] [i]Autor jest radcą prawnym z kancelarii Mamiński & Wspólnicy sp.k.[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA