Ugodę sądową wolno zawrzeć na każdym etapie toczącego się postępowania

www.sxc.hu
Spierające się strony stosunku pracy mogą spróbować rozstrzygnąć problem polubownie. Nawet jeśli sprawa trafi na wokandę, to do momentu wydania wyroku nadal dopuszczalne jest jej załatwienie sprawy w łagodniejszy sposób
Jest to nawet wskazane. A to dlatego, że w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne – a tak jest w przypadku spraw z zakresu prawa pracy – sąd powinien w każdym stanie postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia.Mówi o tym art. 10 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0976CEEE1AB918ED581656A39D761979?n=1&id=70930&wid=322957] kodeksu postępowania cywilnego [/link][srodtytul]Wezwanie do pojednania...[/srodtytul]Natomiast jeszcze przed wniesieniem pozwu strona zainteresowana, zatem w sprawach ze stosunku pracy zarówno pracodawca, jak i pracownik, może podjąć próbę zawarcia ugody. Pozwala na to art. 184 k.p.c. Ugoda polega na tym, że strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie stosunku prawnego, który je łączy.O zawezwanie do próby ugodowej – bez względu na właściwość rzeczową – można się zwrócić do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika. Tak wynika z art. 185 § 1 k.p.c.Wtedy w wezwaniu należy oz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL