Płać składki terminowo, unikniesz kary

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Za opóźnienie grozi grzywna. Ale mogą być również inne konsekwencje finansowe. I to wcale niemałe
Pracodawcy zobowiązani są opłacać należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w formie bezgotówkowej. Ten sposób przewiduje art. 47 ust. 4b [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=184677]ustawy systemowej[/link]. Mamy więc obciążyć nasz rachunek bankowy, czyli po prostu dokonać przelewu. Choć nie wszyscy.[srodtytul]Mikroprzedsiębiorcy przekazem[/srodtytul]Płatnik składek (pracodawca) będący mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=236773]ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.[/link]) może opłacać należności z tytułu składek również w formie przekazu pocztowego. Pozwala mu na to art. 47 ust. 4e ustawy systemowej.A kim jest mikroprzedsiębiorca? Definicja jest zawarta w art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przepis ten stano...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL