W jaki sposób i z jaką częstotliwością musimy rozliczać załogę

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Opłaca się terminowo przygotować i przesłać dokumenty, w których wykażemy naliczone składki. Tak samo, jak uregulować je na czas. Bo ominą nas skutki finansowe spóźnienia, czyli odsetki i dodatkowa opłata
Płatnik jest zobowiązany rozliczać i opłacać składki za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym w ubezpieczeniach pozostawał choć jeden ubezpieczony lub płatnik dokonywał wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek już po ustaniu tytułu do ubezpieczeń. Tak stanowi art. 41 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=184677]ustawy systemowej[/link]. A chodzi o składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za ubezpieczonych. Za każdy miesiąc składamy do ZUS komplet dokumentów rozliczeniowych za swoich ubezpieczonych, a więc m.in. za pracowników, zleceniobiorców, osoby, którym wypłacamy zasiłek macierzyński, oraz osoby, którym udzieliliśmy urlopu wychowawczego.[srodtytul]Data zależy od statusu[/srodtytul]Powinniśmy je przekazywać i jednocześnie opłacać składki nie później niż:- do 5 następnego miesiąca, gdy mamy status jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstw...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL