Za klasyfikację towarów odpowiada przedsiębiorca

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Kupiłem urządzenie projekcyjne, które zainstalowałem na stałe na metalowym słupie i wykorzystuję do wyświetlania reklam dla klientów. Według jakiej stawki amortyzacyjnej należy amortyzować środek trwały?
Moim zdaniem należy go zaklasyfikować do rodzaju 662 KŚT – urządzenia i aparaty projekcyjne, a to oznacza, że stawka wyniesie 20 proc.Klasyfikując środki trwałe do poszczególnych grup, należy się posiłkować Klasyfikacją Środków Trwałych. Obowiązek prawidłowej klasyfikacji spoczywa na podatniku. Potwierdziła to Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 6 października 2009 r. (IPPB1/415-545/09-2/ES).W interpretacji czytamy, że „w przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania składnika majątku zainteresowany (...) może zwrócić się z wnioskiem o wskazanie symbolu (grupy) środka trwałego oraz wydanie opinii do Urzędu Statystycznego w Łodzi”. Wynika to z komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176970](DzUrz GUS nr 1, poz. 11)[/link]. Zgodnie z nim zasadą jest, że zainteresowany s...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL