Do okresu zasiłkowego wlicza się czas nieprzerwanej absencji

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
[b]Jeżeli pracownik w okresie od grudnia do czerwca z przerwami przebywał na zwolnieniu lekarskim łącznie 182 dni, następnie wrócił do pracy i został zwolniony, a na wypowiedzeniu ponownie zachorował i ta niedyspozycja trwa już po okresie wypowiedzenia, to czy ma on prawo do nowego okresu zasiłkowego? Przy czym sześć dni zwolnienia wystawił inny lekarz. Czy ZUS może nie wliczyć tych sześciu dni, gdyż mają one inny symbol choroby?[/b][b][i]Odpowiada Adam Kraszewski, aplikant radcowski w Kancelarii Gessel:[/i][/b]Zasady wypłaty zasiłków chorobowych reguluje [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=8C5CF6FF9C6D60DCFCE80E89098141DC?id=176768]ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa[/link]. Stosownie do jej art. 6 ust. 1 zasadą jest, że zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorob...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL