Gdy zwalniasz zalegającego z alimentami, zawiadom komornika

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Zakład rozstający się z pracownikiem, z którego pensji dokonywał przymusowych potrąceń, musi o tym poinformować swego następcę. Niedopełnienie tego obowiązku może kosztować 500 zł
Informacje o zmianie pracy musi przekazywać komornikowi nie tylko sam pracownik dłużnik, ale także firmy, które się z nim rozstają albo go dopiero zatrudniają. Chodzi o to, aby zagwarantować ciągłość egzekucji z wynagrodzenia za pracę i utrudnić pracownikowi dłużnikowi uchylanie się od zapłaty np. należności z tytułu alimentów lub niespłaconych kredytów.[srodtytul]Zadania starego szefa...[/srodtytul]Obowiązki firmy, z którą rozstaje się pracownik objęty egzekucją przez zajęcie wynagrodzenia, określa art. 884 § 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1FA5CCAA99F0EDAF224F4A98ED8382C2?id=70930]kodeksu postępowania cywilnego[/link]. W razie rozwiązania stosunku pracy dotychczasowy pracodawca zamieszcza informację o zajęciu należności w wydawanym świadectwie pracy.Załącznik do [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=73959]rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL