Czy niepodzielony zysk jest wolny od podatku

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Niektóre przychody z udziału w zysku osoby prawnej korzystają z ustawowego zwolnienia z podatku. Czy dotyczy ono również niepodzielonego zysku przy przekształceniu spółki z o.o. w osobową?
[b]– Spółka z o.o. ma być przekształcona w spółkę osobową, której dwoma wspólnikami są inne spółki z o.o. mające siedzibę w kraju Unii Europejskiej. Na dzień przekształcenia w przekształcanej spółce istniały niepodzielone zyski, które nie zostały wypłacone wspólnikom (być może wypłata nastąpi w bliżej nieokreślonej przyszłości), przy czym każdy ze wspólników posiadał 50 proc. udziałów w kapitale spółki przekształcanej. Czy te niepodzielone zyski powinny być opodatkowane, czy też wchodzi w grę zwolnienie z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT?[/b]Pierwszym przepisem, który znajdzie tu zastosowanie, jest art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT. Mowa jest w nim o innym niż dywidenda przychodzie z tytułu udziału w zysku osoby prawnej, tj. o wartości niepodzielonych zysków w spółce kapitałowej, która została przekształcona w spółkę osobową. Przychód ten określa się na dzień przekształcenia. Ustawodawca uniezależnił zatem osiągnięcie i opodatkowanie tego prz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL