Co grozi za uporczywe niepłacenie podatków

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Przedsiębiorcy, którzy nieterminowo regulują swoje zobowiązania podatkowe lub nie regulują ich wcale, muszą się liczyć z tym, że organy podatkowe mogą ich za to ukarać. W wypadku osób prawnych ryzyko to ponoszą członkowie zarządu
Ze względu na załamanie się koniunktury gospodarczej coraz więcej firm ma problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Często jest to spowodowane tym, że kontrahenci, którzy zakupili towary lub usługi, nie dotrzymują płatności. W efekcie pojawiają się zaległości w terminowym regulowaniu bieżących zobowiązań podatkowych. Choć zasadniczo nie wynika to ze złej woli podatnika, to jednak może nieść ze sobą zagrożenia podatkowe, karnoskarbowe oraz wynikające z działań o charakterze egzekucyjnym.Do tej pory organy podatkowe dość rzadko uciekały się do stosowania przepisów umożliwiających ukaranie osoby odpowiedzialnej za nieterminowe, uporczywe niewpłacanie w terminie podatku.[srodtytul]Grzywna za notoryczne opóźnienia [/srodtytul]Czyn taki, traktowany przez [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=5C06CAA82B68A9C17D66AD2DB85CFEA7?id=186065]kodeks karny skarbowy[/link] (k.k.s.) jako wykroczenie skarbowe, zagrożony jest karą grzywny, nak...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL