Na opiekę nad chorym

Świadczenie pielęgnacyjne od listopada wyniesie 520 zł miesięcznie
Wzrośnie więc o 100 zł. Przysługuje ono osobie, która rezygnuje z pracy, aby zaopiekować się bliskim niepełnosprawnym (w wypadku dziecka – z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami stałej opieki, w wypadku dorosłych – z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności). Dochód na osobę w rodzinie w 2008 r. nie może przekraczać 583 zł. Sposób jego liczenia zależy od tego, o jakiego członka rodziny chodzi. Po ostatnich zmianach przepisów o świadczenie to mogą się ubiegać nie tylko rodzice sprawujący opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem, ale też np. babcia na wnuka.Na częściowe pokrycie wydatków związanych z niepełnosprawnością lub starszym wiekiem przysługuje zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł. Należy się on niepełnosprawnemu dziecku, niepełnosprawnemu powyżej 16 lat z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, niepełnosprawnemu powyżej 16 lat, jeżeli ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu, pod warunkiem że niepełnosprawność powst...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL