Pośrednik zamiast urzędnika

Posady dla bezrobotnego poszuka prywatna agencja. Czy będzie reforma systemu pośrednictwa?
Od kilku lat nowelizacje [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=221A2406291EF54D7664F9DE5DECB27D?id=269029]ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy[/link] odbywały się pod hasłem odciążania urzędów pracy od czynności administracyjnych. Wszystko po to, aby mogły skoncentrować się na aktywizowaniu bezrobotnych. Wygląda na to, że to podejście ulegnie zmianie.Od przyszłego roku będą realizowane programy pilotażowe, m.in. w Gdańsku, Krakowie i Rzeszowie, które zakładają przynajmniej częściową prywatyzację usług pośrednictwa. Urzędy pracy, zamiast samodzielnie szukać zatrudnienia, miałyby zlecać to zadanie prywatnym agencjom zatrudnienia. Chodzi o to, aby bezrobotny szybciej dostawał pracę i przez określony czas ją utrzymywał. Programy mają też umożliwić porównanie skuteczności działania publicznych i prywatnych pośredników pracy. Rząd poszukuje optymalnej formy kontraktowania usług rynku pracy.[srodtytul]Warto ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL