Firma

Jak handlować suplementami w Unii Europejskiej?

www.sxc.hu
[b]Mam zamiar sprzedawać „odżywki ekologiczne” i inne „suplementy” sprowadzone z zagranicy (Wielka Brytania, USA). Rynkiem docelowym jest Polska oraz inne kraje UE. Czy potrzebuję specjalistycznych badań i atestów? Czy handel elektroniczny takim asortymentem jest objęty szczególną regulacją?[/b]
Odżywki ekologiczne (suplementy) są zaliczane do [b]środków spożywczych[/b]. Ich skład i jakość jest ściśle określona przez prawo Unii Europejskiej w tzw. dyrektywach dotyczących żywności i żywienia. Dyrektywy te mają swoje odbicie w przepisach prawa krajowego (ustawach i rozporządzeniach). W Polsce zasady dystrybucji określa ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisy wykonawcze do niej. A zatem sprzedaż takich substancji powinna odbywać się zgodnie z tymi regulacjami.
[srodtytul]Definicje[/srodtytul] Zanim odpowiemy na pytanie czytelnika, musimy wyjaśnić podstawowe pojęcia: [b]wprowadzenie towaru do obrotu[/b] oraz [b]wprowadzenie do obrotu po raz pierwszy[/b]. „Wprowadzenie do obrotu” środka spożywczego oznacza, że dany przedsiębiorca posiada towar (np. w wyniku produkcji) w celu jego dalszej sprzedaży. Natomiast „wprowadzenie do obrotu po raz pierwszy” oznacza pierwsze przekazanie towaru odbiorcy (sprzedawcy, konsumentowi). [srodtytul]Wprowadzone wcześniej do obrotu[/srodtytul] Jeśli towary zostały już wcześniej wprowadzone do obrotu, wówczas nie ma większego problemu z ich dystrybucją. Sprzedawca nie musi starać się o atesty, certyfikaty czy inne legalizacje. O to już wcześniej zadbał producent. Przeprowadzone badania jakościowe są potwierdzone zamieszczaną na opakowaniu produktu informacją lub znakiem graficznym. W takiej sytuacji za wyprodukowany towar odpowiedzialny jest producent. [srodtytul]Wprowadzone po raz pierwszy[/srodtytul] Co innego, gdy sprzedawca wprowadza środki spożywcze [b]po raz pierwszy[/b] do obrotu na terenie Polski (i całej Unii Europejskiej) oraz gdy je importuje, czyli sprowadza je spoza Unii Europejskiej, np. Stanów Zjednoczonych, czy krajów Azji. Ten, kto zamierza wprowadzić środek spożywczy do obrotu po raz pierwszy, jest traktowany jak [b]producent[/b] i to on będzie odpowiadał za produkt. Ma obowiązek powiadomić głównego inspektora sanitarnego (GIS), od którego zależeć będzie, czy towar uzyska akceptację do dalszej sprzedaży. Wprowadzony do obrotu produkt powinien spełniać wymagania jakościowe oraz być produktem bezpiecznym w rozumieniu [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=2D0C4057F8BCD4F44CF7BB3C2DC0536A?id=171819]ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U 2003, nr 229, poz. 2275 ze zm.)[/link]. Czasem lepiej jest przebadać środek zgodnie z przepisami unijnymi jeszcze przed powiadomieniem GIS. Badań środków spożywczych można dokonać np. w Państwowym Instytucie Żywności i Żywienia lub innych placówkach badawczych, wymienianych przez GIS. [srodtytul]Handel i oznakowanie[/srodtytul] Wprowadzający towar po raz pierwszy powinien oznakować opakowanie swoimi danymi. Odżywki, suplementy diety, wprowadzane na teren Polski powinny zostać oznakowane zgodnie z rozdziałem 11 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F6D52FAF8D43FB7D213D2C0F768163E8?id=183399]ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U z 2006 nr 171, poz. 1225 ze zm.)[/link], oraz w zależności od kategorii środka spożywczego: - zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AC66B94A45D671EFB67230F55DD84B1E?id=242620]rozporządzeniem ministra zdrowia z 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz.U. nr 196, poz. 1425)[/link], - zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=244402]rozporządzeniem ministra zdrowia z 17 października 2007 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz.U. nr 208, poz. 1518)[/link]. Na opakowaniu towaru powinny znaleźć się m.in. skład, nazwa środka, nazwa handlowa, dane producenta. Ponadto na opakowaniu można umieszczać znaki towarowe, odpowiednie elementy graficzne oraz symbole. Ważne, aby oznakowanie było w języku polskim. Obowiązek ten nie dotyczy towarów wprowadzanych do pozostałych krajów UE. Nie ma większego znaczenia, czy dystrybucja środków spożywczych odbywa się tradycyjnie czy za pomocą np. Internetu. W handlu elektronicznym również obowiązują omówione wyżej zasady. [b]Przydatne adresy internetowe:[/b] [link=http://www.gis.gov.pl/]www.gis.gov.pl[/link] [link=www.uokik.gov.pl]www.uokik.gov.pl[/link]

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL