Skarb Państwa bez prawa do mienia FWP

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Majątek zlikwidowanego Funduszu Wczasów Pracowniczych mógłby przejść na własność Skarbu Państwa tylko na mocy przepisów rangi ustawowej. A takie do dziś nie zostały wydane
Sąd Najwyższy uznał za niedopuszczalne szukanie rozwiązania tej sytuacji w art. 935 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=2D59B2B7667B5AD0980DF77BA794AA71?id=70928]kodeksu cywilnego[/link] o dziedziczeniu przez Skarb Państwa po osobach fizycznych [b](sygn. V CSK 237/09)[/b].Taką koncepcję przedstawiła Prokuratoria Generalna w sprawie dotyczącej nieruchomości znajdującej się dziś w dyspozycji dawnego FWP.W kwietniu 1997 r. zapadło orzeczenie, że instytucja ta nabyła własność tej nieruchomości przez zasiedzenie 13 grudnia 1970 r. Ustawą z maja 1997 r. ustawa z 1988 r. o FWP została uchylona. W art. 7 nowelizacji zapisano, że przedsiębiorstwo FWP w rozumieniu art. 551 k.c. przejmie jako aport OPZZ spółka z o.o. utworzona przez tenże OPZZ. Przepisy art. 7 – poza uchylającym ustawę o FWP z 1988 r. – utraciły moc na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 1998 r. [b](sygn. K 34/97)[/b], [b]uznającego je za sprzeczne z zasadą sprawie...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL