Leasing operacyjny budynków na co najmniej dziesięć lat

Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Jeśli w leasing operacyjny chcesz wziąć nieruchomość podlegającą odpisom amortyzacyjnym (np. budynek czy budowlę), to umowę musisz zawrzeć przynajmniej na dziesięć lat
Tak wynika z art. 17b ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=6650525840DDF9113B5D1128BBD64E71?id=115893]ustawy o CIT[/link] (art. 23b ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3E124846EEAE97869217567BDC99910B?id=80474]ustawy o PIT[/link]). Suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny VAT, powinna odpowiadać co najmniej wartości początkowej nieruchomości.Wówczas opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania nieruchomości, są przychodem finansującego i odpowiednio kosztem uzyskania przychodów korzystającego.Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność nieruchomości, to na podstawie art. 17c ustawy o CIT (art. 23c ustawy o PIT):- przychodem ze sprzedaży jest jej wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży. Jeżeli jednak cena ta jest niższa od hipotetycznej wartości netto nieruchomości, ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL