Przy drogich samochodach osobowych leasing jest bardziej opłacalny niż zakup

www.sxc.hu
Pod względem podatkowym leasing operacyjny samochodu osobowego o wartości ponad 20 tys. euro jest znacznie korzystniejszy niż zakup tego samochodu np. na kredyt
Zakup samochodu osobowego o wartości ponad równowartość 20 tys. euro jest o tyle niekorzystny podatkowo, że odpisy amortyzacyjne w części ustalonej od wartości przewyższającej ten limit nie są kosztem uzyskania przychodów (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=6650525840DDF9113B5D1128BBD64E71?id=115893]ustawy o CIT[/link] i art. 23 ust. 1 pkt 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3E124846EEAE97869217567BDC99910B?id=80474]ustawy o PIT[/link]). Euro przeliczamy na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania.[ramka][b]Przykład[/b]Firma kupiła nowy samochód osobowy. Jego wartość początkowa ustalona według ceny nabycia to 100 000 zł. W dniu przekazania pojazdu do używania średni kurs euro wynosił 4,00 zł. Stawka amortyzacji dla samochodu osobowego wynosi 20 proc., zatem roczny odpis amortyzacyjny to 100 000 zł x 20 proc. = 20 000 ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL