Kiedy według fiskusa mamy leasing, a kiedy inną umowę

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Aby umowa leasingu dawała ci korzyści podatkowe, musi spełniać warunki przewidziane w przepisach ustaw o podatkach CIT i PIT
Na podstawie art. 709[sup]1[/sup] [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=2915A9D7F1C09383650F5B095DF59345?id=70928]kodeksu cywilnego[/link] przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Zatem w umowie leasingu finansujący (leasingodawca) jest zobowiązany oddać do używania rzecz korzystającemu (leasingobiorcy), a ten z kolei zobowiązuje się do płatności mu określonego w umowie wynagrodzenia.[srodtytul]Definicja podatkowa[/srodtytul]Dla celów podatków dochodowych przez umowę leasingu rozumie się jednak nie tylko umowę zdefini...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL