Dom albo działka może być wkładem niepieniężnym

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Dobry pomysł na własną firmę i wspólnik to nie wszystko. Potrzebne są jeszcze pieniądze. Gdy ich nie ma, zawsze można przenieść własność nieruchomości. W praktyce sporo z tym jednak problemów
Dokapitalizowanie spółki poprzez wniesienie do niej nieruchomości jest bardzo popularne. Może dotyczyć to zarówno gruntu (zabudowanego lub niezabudowanego), jak również samych budynków lub lokali. Prawo do tego przysługuje nie tylko właścicielowi, ale także użytkownikowi wieczystemu, współwłaścicielowi oraz posiadaczowi własnościowego lokalu.[srodtytul]Przeniesienie własności[/srodtytul]Art. 860 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3779CA95DACF02A87D95E5AF63CCB32A?id=70928]kodeksu cywilnego[/link] mówi, że przez umowę spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Takim przedmiotem wkładu może być nieruchomość.Nie jest to jednak typowy aport tak jak w spółkach kapitałowych. [b]Wspólnik musi przenieść własność (inne prawa) do działki czy też lokalu na rzecz wszystkich wspólników (w tym, także...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL