Jest coraz mniej czasu na zmianę wpisu

Przedsiębiorcy powinni do końca grudnia 2009 roku zaktualizować wpisy we wszystkich rejestrach w zakresie aktualnie obowiązujących kodów PKD
Wynika to z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7B53EB5EA8B9366B5E3E806FD86728FD?id=251485]rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD[/link], które weszło w życie 1 stycznia 2008 r. Wprowadza ono do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej nową klasyfikację PKD 2007.[ramka][b]Zapamiętaj[/b]Aktualizacja PKD w ewidencji działalności gospodarczej zgodnie z nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 19 grudnia 2008 r.jest zwolniona z opłat.[/ramka]Od tego dnia wpis podmiotów zarówno do ewidencji działalności gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, jak i Krajowej Ewidencji Podatników następuje według PKD 2007. Traci moc rozporządzenie wprowadzające jako aktualną klasyfikację PKD 2004, a od początku 2010 r. przestanie zupełnie obowiązywać. Klasyfikacja zmieniła ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL