Zakazanie dodatkowego zatrudnienia nie zawsze jest dopuszczalne

Pracodawca, żądając lojalności podwładnego, może zawrzeć z nim umowę o zakazie konkurencji. Nie wolno mu jednak zakazać dodatkowej pracy w firmie, która nie jest dla niego zagrożeniem
Taki wniosek płynie z [b]wyroku Sądu Najwyższego z 2 kwietnia 2008 r. (II PK 268/07)[/b]. W analizowanej przez sąd sprawie Barbara D. była zatrudniona na podstawie bezterminowej umowy o pracę na stanowisku przedstawiciela medycznego w firmie B. Nie miała stałych godzin pracy, a do jej obowiązków należało składanie wizyt lekarzom. Sama organizowała sobie czas pracy i wybierała, którego z medyków w danym dniu odwiedzi. Zawarta między stronami umowa o pracę zobowiązywała ją do „jak najlepszego reprezentowania interesów” pracodawcy, w tym „do poświęcenia całego jej wysiłku zawodowego firmie B.”.Poza tym w angażu przewidziano zakaz wykonywania przez Barbarę D. dodatkowego zatrudnienia. Przy zawieraniu umowy została jednak poinformowana przez dyrektora generalnego, że „taki zapis musi być zawarty w umowie, ale że nie jest on przestrzegany”. Natomiast gdy składała podanie o przyjęcie do pracy, poinformowała firmę B., że jest zatrudniona na stanowisku asystenta w szpita...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL