Ten, kto usługowo prowadzi księgi, odpowiada za popełnione błędy

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Przedsiębiorcy uprawnieni do usługowego prowadzenia ksiąg ponoszą odpowiedzialność za jakość swoich usług. Przepisy nakładają na nich wiele obowiązków związanych z ich świadczeniem
Podstawowym jest zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Szczegółowy jego zakres, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną określają stosowne rozporządzenia ministra finansów.Ponadto doradca podatkowy obowiązany jest: postępować zgodnie z przepisami prawa, ze złożonym ślubowaniem i z zasadami etyki zawodowej, a także stale podnosić swoje kwalifikacje oraz regularnie opłacać składkę członkowską na samorząd zawodowy. Podobnie biegli rewidenci usługowo prowadzący księgi są zobowiązani do przestrzegania zasad etyki zawodowej, zasad niezależności oraz standardów rewizji finansowej. Również księgowi dysponujący certyfikatem księgowym są zobowiązani do przestrzegania kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości.[srodtytul]Sankcje z kodeksu karnego...[/srodtytul]Każdy, kto zajmuje się sprawami gospodarczymi przedsiębiorcy, ponosi odpowiedzialność karn...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL