Nie tylko adwokat reprezentuje pracownika przed sądem

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Nasza pracownica otrzymała wypowiedzenie. Uważa, że niesłusznie. Złożyła pozew do sądu. Jako pełnomocnika wybrała przedstawiciela związku zawodowego. Czy taka osoba faktycznie może ją reprezentować przed sądem?
[b]Tak.[/b] Pracownik ma spory wybór co do tego, kto będzie go reprezentować przed sądem pracy. Oczywiście może to być pełnomocnik profesjonalny, czyli adwokat lub radca prawny. Ponadto pracownika może reprezentować członek jego rodziny – choć nie każdy. Konkretnie bowiem mogą to być rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni (dzieci czy wnuki) oraz osoby pozostające z nim w stosunku przysposobienia (adopcja). Na tym nie koniec.Pełnomocnikiem pracownika lub ubezpieczonego może być również przedstawiciel związku zawodowego lub inspektor pracy albo pracownik zakładu pracy, w którym mocodawca jest lub był zatrudniony, a ubezpieczonego – także przedstawiciel organizacji zrzeszającej emerytów i rencistów. Do odbioru należności zasądzonych na rzecz pracownika lub ubezpieczonego jest wymagane pełnomocnictwo szczególne, udzielone po powstaniu tytułu egzekucyjnego.Pracownik lub ubezpieczony działający bez adwokata lub radcy prawnego może zgłosić w sądzie us...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL