Żona nie zarobi na nieodpłatnym użyczeniu

www.sxc.hu
Mamy z żoną intercyzę. Zastanawiam się, czy lokal, który stanowi moją własność, mogę oddać jej do nieodpłatnego korzystania na potrzeby działalności? Czy spowoduje to powstanie przychodu z działalności?
[b]Nie.[/b] Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=15C291933750E360621D4B716F8F4F83?id=80474]ustawy o PIT[/link] przychodem z działalności gospodarczej jest wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, jednak z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy. Ten ostatni przepis mówi, że wolna od podatku jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn.Małżonek jest zaliczany do I grupy podatkowej. Oznacza to, że uzyskany przez żonę przychód z otrzymania nieodpłatnego świadczenia nie zwiększy podstawy opodatkowania z prowadzonej działalności gospodarczej. Nie stanie się tak, bo wartość tego świadczenia jest wolna od podatku.
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL