Jak zgodnie z prawem używać zagranicznego oprogramowania?

Czy kupując oprogramowanie za granicą (Niemcy) mogę je bez przeszkód używać w firmie prowadzonej w Polsce? Czy użytkownika obowiązują jakieś opłaty w formie podatku lub cokolwiek innego?
Wszystko zależy od tego, co na ten temat mówi licencja. Z prawnego punktu widzenia nabycie oprogramowania jest bowiem uzyskaniem uprawnień do korzystania z egzemplarza (kopii) programu na warunkach określonych w umowie, zwanej właśnie licencją.Często dzieje się to bez podpisywania czegokolwiek. Na ogół podczas instalacji na ekranie komputera pojawia się okno z warunkami licencji i opcją „Zgadzam się”, „Akceptuję” czy podobną. Wówczas tylko po jej wybraniu – równoznacznym z zawarciem umowy – możliwe staje się korzystanie z oprogramowania. Niewykluczone, że producent zastrzegł w licencji jakieś terytorialne ograniczenia.Co do opłat, to na ogół płatność następuje przy nabyciu programu – potem żadnych opłat już ponosić nie trzeba. Wyjątkiem jest oprogramowanie darmowe, niewymagające - zgodnie ze swą nazwą - ponoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz producenta. Jednak i tu wszystko zależy od brzmienia umowy.Podatki natomiast są w przypadku oprogramowania reg...

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL