Aby zmniejszyć przychody, płać kontrahentowi w złotych

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Jednym ze sposobów na optymalizację rozliczenia podatkowego jest spłata w złotych zobowiązania wyrażonego w walucie obcej. Dzięki temu nie powstaną dodatnie różnice kursowe, zwiększające przychód do opodatkowania
Takie rozwiązanie może się opłacić tym firmom, które rozliczają różnice kursowe tzw. metodą podatkową, a więc według zasad określonych w art. 15a ustawy o CIT (a nie według ustawy o rachunkowości).[srodtytul]Wszystko zależy od postanowień umowy[/srodtytul]Co do zasady różnice kursowe nie są wynikiem podstawowej działalności gospodarczej (ani także inwestycyjnej, finansowej czy też pozostałej operacyjnej), na którą podatnicy mają wpływ poprzez podejmowane decyzje gospodarcze. Ich istnienie uwarunkowane jest rynkowym poziomem cen waluty. Niemniej można tu zastosować pewne mechanizmy optymalizacyjne.W toku działalności gospodarczej przedsiębiorcy zawierają transakcje zakupu bądź sprzedaży towarów z zagranicznymi kontrahentami, na ogół rozliczane w walutach obcych. Dzięki zniesieniu zasady walutowości taki sposób rozliczenia został również dopuszczony między krajowymi firmami. Odpowiednie sformułowanie umowy z kontrahentami może pozwolić podatnikow...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL