fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wolno zobowiązać pracowników do zapłaty za szkodę przez podpisanie weksla

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Pracodawcy, chcąc zabezpieczyć swoje ewentualne roszczenia, dają pracownikom do podpisania weksle in blanco
To dość powszechne narzędzie zabezpieczania interesów przedsiębiorców. Stosowane jest chętnie zarówno przy powierzaniu mienia pracownikom, jak i jako gwarancja prawidłowej realizacji umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej przez zatrudnionych.[srodtytul]Łatwiejsza egzekucja[/srodtytul]Weksel wystawiony na rzecz pracodawcy przez pracownika na zabezpieczenie roszczeń mogących powstać w związku ze stosunkiem pracy nie tylko ułatwia dochodzenie roszczeń przez zatrudniającego, ale też zmusza jego podwładnych do większej dbałości o mienie. A to dlatego, że wizja możliwości wypełnienia weksla przez pracodawcę dość skutecznie powstrzymuje ich od podejmowania działań sprzecznych z umową o pracę czy z przepisami prawa pracy.Niestety, nierzadko pracodawcy nadmiernie wykorzystują swoją pozycję, wypełniając weksle bez dostatecznej podstawy i dochodząc na ich podstawie zapłaty od pracowników. Posiadając podpisane przez nich weksle, pracodawca...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA