fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Nie każda uchwała wymaga publikacji

Czy uchwała rady gminy w sprawie zgody na zawarcie porozumienia o współpracy gminy w ramach szwajcarsko-polskiego programu współpracy podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym?
[b]Nie[/b]. Wyrażenie zgody przez organ stanowiący gminy na zawarcie porozumienia o współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach określonego programu nie mieści się w katalogu aktów prawnych wymienionych w art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Uchwała podjęta w przedmiotowej kwestii nie jest także aktem prawa miejscowego.
Ponadto, przepisy obowiązującego prawa nie nakazują publikacji niniejszej materii w dzienniku urzędowym województwa, a tym samym taka uchwała nie może być w tym publikatorze ogłoszona.
Podkreślić natomiast należy, że publikacji w dzienniku urzędowym wymaga samo porozumienie zawarte przez właściwe organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego.
[i]Podstawa prawna:
– art. 13[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=185383] ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (DzU z 2007 r. nr 68, poz. 449 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA