fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 15 września 2009

[srodtytul]KONWENCJE[/srodtytul]
W stosunku do Rzeczypospolitej wchodzi dzisiaj w życie konwencja nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjęta w Genewie 19 czerwca 1997 r. ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=292630]DzU z 2008 r. nr 222[/link], [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=292639]poz. 1448[/link] i [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=292643]1449[/link]).
[srodtytul] PRZESZCZEPY[/srodtytul]
Poważnie znowelizowana 17 lipca ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów; m.in. przybył nowy rozdział „Znakowanie, monitorowanie oraz kryteria bezpieczeństwa i jakości komórek, tkanek i narządów”. W związku z nią zmianie uległa także ustawa – Przepisy wprowadzające kodeks karny ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=322551]DzU z 2009 r. nr 141, poz. 1149[/link]).
[srodtytul]OCHRONA ROŚLIN[/srodtytul]
Zmodyfikowane 17 sierpnia rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi dotyczące sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się grzyba Synchytrium endobioticum ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=322546]DzU nr 141, poz. 1151[/link]).
W kolejnym jego rozporządzeniu w sprawie wymagań dla jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia w zakresie obrotu, konfekcjonowania lub stosowania środków ochrony roślin, programów tych szkoleń oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkoły zmiany dotyczą wyłącznie załączników nr 1 – 4 ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=322559]DzU nr 141, poz. 1152[/link]).
[srodtytul]KONTROLA GRANICZNA PASZ[/srodtytul]
- Od wtorku graniczny lekarz weterynarii w Hrebennem jest właściwy także dla przejścia granicznego kolejowego Hrubieszów ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=323936]DzU nr 147, poz. 1194[/link]), a kontrola graniczna na tym przejściu obejmuje pasze i pasze lecznicze niezawierające materiałów pochodzących z tkanek zwierząt ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=323920]DzU nr 147, poz. 1195[/link]).
[srodtytul]OCHRONA ŚRODOWISKA[/srodtytul]
- Nowe rozporządzenie ministra środowiska w sprawie sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, z wzorem formularza tego sprawozdania. Składa się je w formie dokumentu elektronicznego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=322556]DzU nr 141, poz. 1154[/link]).
[srodtytul]PODATKI[/srodtytul]
- Nowy wzór PIT-6/PIT-6L, czyli deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej (DzU nr 150, poz. 1210).
[srodtytul]TRANSPORT INTERMODALNY[/srodtytul]
- Minister infrastruktury określił przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy na wsparcie projektów w zakresie transportu intermodalnego na liniach kolejowych i w portach morskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 (DzU nr 150, poz. 1212).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA