fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Tylko uciążliwa zmiana warunków uzasadnia wypłatę odprawy

Transformacja w firmie nie zawsze musi odpowiadać podwładnemu. Dlatego wolno mu odejść z pracy. Gdy zdecyduje się na to, raczej nie ma co liczyć na odprawę wypłacaną przy zwolnieniach grupowych
Sprzedaż czy fuzja przedsiębiorstwa nie oznacza dla pracownika automatycznie utraty posady. Zgodnie z art. 23[sup]1[/sup] § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1288079C8A806B4039D19A8B496CF333?id=76037]kodeksu pracy (k.p.)[/link] w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę co do zasady staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Natomiast za zobowiązania, które wynikają ze stosunku pracy, a powstały przed przejściem części jednej firmy na drugą, dotychczasowy i nowy pracodawca ponoszą solidarną odpowiedzialność.Każdy jednak pracownik ma prawo rozwiązać umowę o pracę w specjalnym, uproszczonym trybie, przewidzianym tylko w takiej sytuacji. Ma dzięki temu sposobność zadecydowania, czy zmiana w strukturze firmy mu odpowiada.[srodtytul]Czas do namysłu[/srodtytul]Na podjęcie decyzji ma dwa miesiące liczone od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Mówi o ty...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA