Akty prawne

Obowiązują od 30 lipca 2009

[srodtytul]UNIA EUROPEJSKA[/srodtytul]
- w rozporządzeniu Rady Ministrów zatytułowanym „o ustanowieniu pełnomocnika rządu do spraw przygotowania organów administracji rządowej i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej” został doprecyzowany pkt 1 w § 2. Wynika z niego, że do zadań tytułowego rzecznika nie należy „koordynacja w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przygotowania i sprawowania przez RP przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r.” ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=318348]DzU nr 112, poz 920[/link]) [srodtytul]MINISTERSTWO FINANSÓW[/srodtytul]
- rozporządzenie ministra finansów o utworzeniu w podległym mu ministerstwie formacji obrony cywilnej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=318332]DzU nr 112, poz. 921[/link]) [srodtytul]SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE[/srodtytul] - trzynaście rozporządzeń ministra gospodarki, które 13 spółkom akcyjnym powierzają udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie 13 specjalnych stref ekonomicznych; z reguły nazwa spółki pokrywa się z nazwą strefy ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=318323]DzU nr 112[/link], poz. 922 – 934) [srodtytul]ORDYNACJE WYBORCZE[/srodtytul] - art. 91 ust. 3 zdanie drugie ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu, art. 74 ust. 3 zdanie drugie ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, art. 80 ust. 2 zdanie piąte ustawy o wyborze prezydenta RP są niezgodne z konstytucją w zakresie, w jakim wyłączają dopuszczalność wznowienia postępowania – i w tej tylko części unormowania te 30 lipca straciły moc. Wskazane przepisy pozwalają kandydatom w ekspresowym tempie bronić dobrego imienia podczas kampanii wyborczej. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie jest oznaczony jako K 7/09 i zapadł 21 lipca ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=319850]DzU nr 119, poz. 999[/link])
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL