Firma

Firma w upadłości i wypłata na rzecz właściciela

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Firma ogłosiła upadłość z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. Właścicielka firmy pozostała bez środków do życia. Na jakiej podstawie możemy wypłacić jej jakiekolwiek pieniądze na przeżycie, aby było to zgodne zarówno z prawem upadłościowym, jak i z prawem podatkowym?
[b]Firma ogłosiła upadłość z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. Od marca 2009 r. realizujemy układ. W czasie trwania układu całym majątkiem firmy zarządza przymusowy zarządca sądowy, skierowany przez sąd. Właścicielka firmy pozostała bez środków do życia. Na jakiej podstawie możemy wypłacić jej jakiekolwiek pieniądze na przeżycie, aby było to zgodne zarówno z prawem upadłościowym, jak i z prawem podatkowym? Wartość majątku firmy znacznie przewyższa nasze zobowiązania objęte układem.[/b]
Zasadą w prawie upadłościowym jest, że masa upadłości służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego, a nie zaspokojeniu potrzeb bytowych upadłego. Wyjątki od tej reguły przewidziane zostały m.in. w art. 63 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3FB2ED7AA61EA78C983112DD273E0A35?id=169085]prawa upadłościowego[/link], zgodnie z którym nie wchodzi do masy upadłości:
- mienie, które jest wyłączone od egzekucji według [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4B2E19A565511E7C880E405F8ABD3D42?id=70930]kodeksu postępowania cywilnego[/link], - wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu, - mienie wyłączone uchwałą zgromadzenia wierzycieli, - nieściągalne wierzytelności oraz niezbywalne ruchomości wyłączone przez sędziego komisarza. Zatem co do zasady wypłata gotówki na rzecz właścicielki upadłej firmy możliwa jest jedynie wówczas, gdy związana jest z czerpaniem pożytków z tytułu korzystania z majątku wyłączonego z masy upadłości.Przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych nie regulują zasad korzystania przez upadłego z masy upadłości. [i]Karol Różycki, współpracownik Vademecum Głównego Księgowego, ABC Wolters Kluwer Polska [/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL