Czy jest podatek od wniesienia wkładu do spółki osobowej

Czy przedsiębiorca, który wnosi coś aportem do nowo zakładanej spółki osobowej, osiąga przychód i ma z tego tytułu zapłacić podatek? Do niedawna jeszcze wydawało się, że kwestia jest bezsporna. Teraz jednak okazuje się, że zarówno sądy, jak i organy podatkowe mają z tym problem
O ile jednak sądy częściej dochodzą do wniosku, że w ogóle nie można tu mówić o jakimkolwiek przychodzie, o tyle izby skarbowe na odwrót, coraz chętniej zajmują stanowisko, że wniesienie aportu jest odpłatnym zbyciem i i powoduje powstanie przychodu objętego PIT.Zaczęło się od skutków aportu udziałów i akcji, czyli sytuacji gdy wspólnik wnosi do spółki osobowej (jawnej, partnerskiej, komandytowej bądź komandytowo-akcyjnej) akcje lub udziały spółki kapitałowej (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej). Teraz jednak interpretacje coraz częściej dotyczą wnoszonych nieruchomości.[srodtytul]Aport to przychód[/srodtytul]Do wniosku, że w takiej sytuacji wnoszący wkład ma przychód, doszły w niedawnych interpretacjach m.in. izby skarbowe w Warszawie i w Bydgoszczy.Co ciekawe, tym samym diametralnie zmieniły zdanie. Jeszcze w marcu 2009 r. bowiem bydgoska izba stwierdziła, że „wniesienie aportu do spółki komandytowej nie wiąże się z uzyskaniem przyc...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL