Rada nadzorcza może zakończyć współpracę z członkiem zarządu spółki z o.o.

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Rozwiązać umowę o pracę z członkiem zarządu spółki z o.o. ma prawo rada nadzorcza. Może to zrobić, dopóki nie zostanie on odwołany z zajmowanego stanowiska. Jest również uprawniona do jednoczesnego odwołania członka zarządu
Rada może kolegialnie podjąć uchwalę odnośnie do rozwiązania umowy o pracę z danym członkiem zarządu oraz wyłonić ze swego grona przedstawicieli i upoważnić ich do wręczenia mu pisma zawierającego oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę.[srodtytul]Uprawnienie zarządu[/srodtytul]W czasie pełnienia przez członka zarządu jego funkcji w umowach zawieranych pomiędzy spółką a członkiem zarządu oraz w sporach z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników (art. 210 § 1 k.s.h.). Zasada ta przestaje obowiązywać z chwilą odwołania danej osoby z pełnionej funkcji w zarządzie. W razie zatem odwołania członka zarządu z pełnionej dotąd funkcji organem właściwym do rozwiązania z nim umowy o pracę jest zarząd spółki. Dzieje się tak dlatego, że uchwała wspólników odwołująca daną osobę z zarządu wywołuje natychmiastowy skutek i osoba, której dotyczy ta uchwała, z chwilą jej podjęcia staje si...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL