fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Monitor Polski Nr 47 z 28 lipca 2009

[b]Uchwały Sejmu RP [/b] (poz. 684 – 686) z 15, 16 i 17 lipca, w sprawie:
- tragicznego losu Polaków na Kresach Wschodnich, - uczczenia pamięci Wojciecha Korfantego,
- przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów. [b] Zarządzenia prezesa Rady Ministrów[/b] (poz. 687 – 688) nr 54 z 17 lipca i nr 56 z 22 lipca, w sprawie: - Międzyresortowego Zespołu do spraw Kolejnictwa; weszło w życie z dniem podpisania, tj. 17 lipca, - nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu; 28 lipca. [b]Zarządzenie prezesa NBP[/b] (poz. 689) z 15 lipca o wejściu do obiegu dwóch monet nominalnej wartości: 10 zł (5 sierpnia) i 2 zł (3 sierpnia) upamiętniających 95. rocznicę wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej. [b]Obwieszczenia [/b] (poz. 690 – 699): - [b]ministra rolnictwa i rozwoju wsi[/b] z 25 maja w sprawie wykazu zakładów zajmujących się wytwarzaniem lub obrotem paszami, - [b]ministra sprawiedliwości[/b] z 13 lipca o wolnym stanowisku komornika sądowego, - [b]ministra zdrowia [/b]z 2 lipca w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra zdrowia, - [b]prezesa GUS[/b], jedno z 16 i dwa z 20 lipca, w sprawie: – przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w II kwartale 2009 r., – średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2009 r., – wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2009 r., - [b]prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego[/b], dwa z 20 lipca: – o liczbie przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego NSA, – o wolnych stanowiskach sędziowskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu, - [b]prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego[/b], dwa z 13 lipca, w sprawie: – wykazu norm zharmonizowanych, – numerów i tytułów Polskich Norm, będących transpozycją norm europejskich, uznanych przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów. [b]Komunikaty[/b] (poz. 700 – 704): - [b]ministra rozwoju regionalnego[/b] z 30 czerwca o zmianach wprowadzonych do szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka 2007 – 2013”, - [b]prezesa GUS[/b], trzy z 14 lipca, w sprawie wskaźnika cen: – towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2009, – towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2009 r., – towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2009 r. - [b]prezesa Państwowej Agencji Atomistyki[/b] z 14 lipca w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2009 r. Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=319482]M.P. nr 47[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA