Czasem tylko odszkodowanie

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
W razie wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony pracownik może dochodzić przed sądem pracy tylko zapłaty odszkodowania. Wyjątek od tej zasady dotyczy jedynie niektórych grup pracowników szczególnie chronionych
Do wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony mają zastosowanie przepisy ogólne dotyczące rozwiązywania umów o pracę. Oznacza to, że oświadczenie każdej ze stron o rozwiązaniu angażu za wypowiedzeniem powinno być dokonane na piśmie (art. 30 § 3 k. p.). Ponadto okres wypowiedzenia umowy o pracę musi się kończyć w sobotę. Pracodawca powinien też pamiętać o obowiązku zawarcia w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę pouczenia o przysługującym pracownikowi prawie wniesienia odwołania do sądu pracy (art. 30 § 5 k.p.). Mają tu także zastosowanie niektóre normy ochronne, zakazujące pracodawcy składania wypowiedzenia pracownikom szczególnie chronionym.[srodtytul]Wadliwe oświadczenie woli[/srodtytul]W przypadku wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony podstawowe znaczenie ma art. 50 § 3 k.p. Przepis ten stanowi, że jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiada...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL