fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 27 lipca 2009

[srodtytul]ZALESIANIE[/srodtytul]
- w rozporządzeniu Rady Ministrów o warunkach i trybie udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich w § 10 zmienił się ust. 6 dotyczący premii zalesieniowej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=319352]DzU nr 117, poz. 982[/link]) [srodtytul]AKCYZA[/srodtytul]
- zmodyfikowane 17 lipca rozporządzenie ministra finansów w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu środków skażających alkohol etylowy służącego do stosowania zwolnień od akcyzy ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=319350]DzU nr 117, poz. 983[/link]) [srodtytul]BUDŻET[/srodtytul] - rozporządzenie ministra finansów o klasyfikacji części budżetowych oraz określeniu ich dysponentów w § 1 wzbogaciło się o pozycję „66. Rzecznik praw pacjenta”; rozporządzenie obowiązuje od 27 lipca, ale z mocą od 21 maja tego roku ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=319343]DzU nr 117, poz. 984[/link]) [srodtytul]SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE[/srodtytul] - Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 15 lipca (K 64/07) orzekł o niezgodności z konstytucją kilku przepisów ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, tj.: art. 4 ust. 8 zdanie drugie w zakresie, w jakim dotyczy opłat niezależnych od spółdzielni mieszkaniowej; art. 35 ust. 21; art. 48 ust. 3; art. 10 ust. 1 ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=319347]DzU nr 117, poz. 988[/link])
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA