ETS w obronie klonowego liścia

www.sxc.hu
Godło państwowe to nie materiał na znak towarowy
Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego, który opierał się na motywie klonowego liścia – godła Kanady – zostało ostatecznie odrzucone przez [b]Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu (sygn. C-202/08)[/b].ETS podtrzymał rozstrzygnięcia Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Instytucja UE odpowiedzialna za rejestrację wspólnotowych znaków towarowych). Sporne oznaczenie miało być umieszczane na odzieży i obuwiu.[b]Organy zgodnie wskazały, że godła państwowe są objęte dalej idącą ochroną niż znaki towarowe. [/b]Odmienna ochrona wynika z odmiennych funkcji, jakie pełnią te dwie grupy oznaczeń. Funkcją godła państwowego jest identyfikacja z państwem i prezentowanie jego suwerenności. Rolą znaku towarowego jest natomiast odróżnianie występujących na rynku towarów bez ryzyka wprowadzenia nabywcy w błąd.Do odmowy rejestracji wystarczyło stwierdzenie, że motyw liścia klonu stanowił naśladownictwo godła państwowego Kanady ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL