Dodatkowa odprawa pieniężna a wypowiedzenie zmieniające

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
[b]Pracodawca wręczył mi wypowiedzenie zmieniające warunki umowy o pracę. Z powodu trudnej sytuacji finansowej chce przesunąć mnie na niższe stanowisko i radykalnie obniżyć wynagrodzenie. Do upływu połowy okresu wypowiedzenia mogę odmówić przyjęcia zaproponowanych warunków. Otrzymałem inną propozycję pracy, więc nie ukrywam, że zastanawiam się nad odrzuceniem propozycji szefa. Czy jeżeli tak się stanie, będę miał prawo do dodatkowej odprawy pieniężnej, takiej jak koledzy wcześniej zwolnieni z pracy? [/b][b] [i]Odpowiada Przemysław Ciszek - Wydział Zarządzania UW C&C Chakowski & Ciszek:[/i][/b]Zasady przyznawania dodatkowych odpraw pieniężnych zwalnianym pracownikom reguluje [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=5299C7D21A59CECB9C951A3D834E3017?id=169524]ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm.)[/link].Ustawa pr...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL