fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 116 z 23 lipca 2009

[b]Ustawy[/b] (poz. 975 – 976), dwie z 25 czerwca:
- o rolnictwie ekologicznym; wejdzie w życie 7 sierpnia, a niektóre przepisy 1 stycznia 2011 r., - o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt; 7 sierpnia.
[b]Rozporządzenia ministrów [/b](poz. 977 – 978): [b]- edukacji narodowej[/b] z 16 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji; 7 sierpnia, [b]- obrony narodowej[/b] z 14 lipca w sprawie dokonywania badań żołnierzy na zawartość w ich organizmach alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych; 7 sierpnia. [b]Wyrok Trybunału Konstytucyjnego [/b](poz. 979) z 16 lipca (K 36/08) o niezgodności z konstytucją art. 111 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 111 ust. 8 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; przepis ten straci moc z upływem 23 kwietnia 2010 r. Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=319156]Dz.U. Nr 116[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA