Czasem potrzebny nowy zakres obowiązków

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Czy w każdym przypadku porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego należy zmienić (wprowadzić nowy) zakres czynności?
[b]Nie. [/b] Zakres czynności wymaga korekty jedynie wówczas, gdy porozumienie albo wypowiedzenie zmieniające wiąże się ze zmianą obowiązków pracowniczych. Sytuacja taka ma miejsce przede wszystkim przy zmianie rodzaju pracy. Zmiana zakresu czynności może się także okazać potrzebna, gdy np. w związku ze zmianą wymiaru czasu pracy z etatu na jego część (bądź odwrotnie) inne będą także obowiązki pracownicze. Natomiast jeżeli wypowiedzenie czy porozumienie dotyczy np. obniżenia wysokości wynagrodzenia bez ograniczenia obowiązków pracowniczych, nie ma potrzeby zmiany zakresu czynności.[i]Podstawa prawna:– art. 100 § 2 pkt 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1E7F0DFB545FB198416AF126E61BB744?id=76037]kodeksu pracy (tekst jedn. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL